Обучение юмейхо-терапии

Семинар на 1й дан в Москве в "Предтече" 2010г.